Universitatea Petru Maior | Facultatea de științe economice, juridice și administrative |.Mail
RO | EN .
 
Căutare īn site:
 

 

  INFORMAȚII :
......Acte de constituire
......Parteneri
..... Linkuri utile
 
 

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste

 

 | Prima Pagina | Consiliu științific | Membri | Program | Conferințe | Activități studențești | Arhivă |   
 

DATELE VOLUMULUI DE CONFERINȚĂ :

 

   NUMELE CONFERINȚEI : „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ, TEORIE ȘI PRACTICĂ”  
   EDITURA : UNIVERSUL JURIDIC  
   ANUL : 2015  
   ISBN :  978-606-673-682-4  
   COORDONATOR :  

conf univ. dr. Eugen HURUBĂ

 

 
 

CUPRINS

 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL REGLEMENTĂRILOR INTERNE REFERITOARE LA PRESTAȚIA COMPENSATORIE ĪN CAZ DE DIVORȚ

Teodor BODOAȘCĂ, Anett CSAKANY

* 

ASPECTE PRIVIND JURISDICȚIA MUNCII ȘI PUNEREA ĪN EXECUTARE A HOTĂRĀRILOR JUDECĂTOREȘTI ĪN DREPTUL MUNCII

Romulus GIDRO

*

CONSIDERAȚII ASUPRA RĂSPUNDERII STATULUI ĪN REALIZAREA EXECUTĂRII SILITE

Ioan LEȘ

*

REFLECȚII PARȚIAL CRITICE CU PRIVIRE LA FOLOSIREA SINTAGMELOR EROARE MATERIALĂ ȘI GREȘEALĂ MATERIALĂ ĪN LEGISLAȚIA PROCESUAL CIVILĂ

Verginel LOZNEANU, Barbu VLAD

*

NOI ABORDĂRI TEORETICE ĪN MATERIA TITLURILOR EXECUTORII. PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA TITLURILOR EXECUTORII EUROPENE

Florea MĂGUREANU, Beatrice BERNA

 *

ROLUL ACTIV AL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ĪNTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ

Evelina OPRINA

 *

EXECUTAREA SILITĂ A PACTELOR ĪNTRE ASOCIAȚI ĪN DREPTUL ROMĀN

Daniel-Mihai ȘANDRU

 *

ĪNTOARCEREA EXECUTĂRII

Elena BELEI, Victoria SĪRBU

 *

INSTITUȚIA ABUZULUI DE DREPT DIN PERSPECTIVA ACTUALEI REGLEMENTĂRI A CODULUI CIVIL ROMĀN

Lacrima Rodica BOILĂ

 *

LOCUL ȘI ROLUL CULTURII MORALE ĪN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

Valeriu CAPCELEA

 *

PARTICULARITĂŢILE TRANZACŢIEI DE ĪMPĂCARE ŞI CONCILIEREA PĂRŢILOR ĪN PROCEDURA DE EXECUTARE A REPUBLICII MOLDOVA

Igor COBAN, Iurie DELEU

* 

ĪNCHEIERILE EMISE DE EXECUTORUL JUDECĂTORESC

Eugen HURUBĂ

 *

MEDIEREA ĪN DOMENIUL ASIGURĂRILOR ŞI ĪN DOMENIUL BANCAR

George MĂGUREANU

 *

UNELE ASPECTE DE DREPT PROCESUAL PRIVIND DESFIINȚAREA CĂSĂTORIEI

Veaceslav PĪNZARI

 *

CĀTEVA OBSERVAȚII PRIVIND TITLURILE EXECUTORII, ALTELE DECĀT HOTĂRĀRILE JUDECĂTOREȘTI

Emőd VERESS

 *

DREPTUL PROCESUAL CIVIL ROMĀN „SUPLU” ŞI „SIMPLU” ĪNTRE CONCEPT ȘI REALITATE

Valentin-Stelian BĂDESCU

 *

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL NULITĂŢII RELATIVE A ACTULUI JURIDIC CIVIL

Sergiu BOCA

 *

ROLUL INSTANŢEI DE JUDECATĂ ĪN CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE A DOCUMENTELOR EXECUTORII CU CARACTER CIVIL

Mihail BUȘULEAC

 *

RECUNOAȘTEREA ŞI ĪNCUVIINȚAREA EXECUTĂRII HOTĂRĀRILOR JUDECĂTOREȘTI STRĂINE

Vladislav CLIMA, Eleonora BALDAN-MELNIC

 *

ANALIZA PRACTICII JUDICIARE A CAZURILOR DE VIOLENŢĂ ĪN FAMILIE DIN PERSPECTIVE LEGISLAŢIEI POROCESUAL CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA

Tatiana CRUGLIȚCHI

 *

CONSIDERAȚII PRIVIND SCHIMBAREA MODULUI ȘI ORDINII DE EXECUTARE

Roman TALMACI, Oxana NOVICOV

 *

PRINCIPIUL BUNEI-CREDINŢE ĪN RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ

Daniela POJAR

 *

UNELE ASPECTE PRIVIND PRACTICA APLICĂRII ART. 163 COD DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Gheorghe STRATULAT

 *

INTERDICȚIA DE A PĂRĂSI TARA IN PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA A REPUBLICII MOLDOVA

Dumitru VISTERNICEAN

 *

ANALIZA UNOR ASPECTE DE PROCEDURĂ CIVILĂ LEGATE DE DIVORŢ

Oana Voica GUGA (NAGY)

 *

CONSIDERAȚII ĪN LEGĂTURĂ CU COMPETENȚA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ĪN MATERIE DE ADOPȚIE

Ioana Raluca SUCUTURDEAN (TONCEAN LUIERAN)

 *

CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE ĪN LEGĂTURĂ CU CONTESTAȚIA ĪMPOTRIVA PROCESULUI VERBAL DE LICITAȚIE IMOBILIARĂ, INTABULAREA ȘI EFECTELE ACTULUI DE ADJUDECARE POTRIVIT CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ MODIFICAT PRIN LEGEA NR. 138/2014

Nicolae-Horia ȚIȚ

 *

DISPONIBILITATEA PĂRŢILOR ĪN PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE

Vasile BOZEŞAN

 *

CALITATEA DE DEBITOR ĪN CADRUL EXECUTĂRII SILITE A UNEI HOTĂRĀRI JUDECĂTOREȘTI PRIN CARE COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR A FOST OBLIGATĂ LA DESPĂGUBIRI SAU CHELTUIELI DE JUDECATĂ

Mihaela Florentina COJAN

 *

LIMITELE CONTROLULUI PROFESIONAL ASUPRA ACTIVITĂȚII EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

Ioan GĀRBULEȚ

 *

CUANTUMUL CAUTIUNII - MOTIV DE IMPIEDICARE A LIBERULUI ACCES LA JUSTITIE?

Denisa CIOBANU, Claudia CIUCIUC

 *

EXECUTAREA HOTĂRĀRILOR ARBITRALE

Gabriela PĂDURARIU

 *

EXECUTAREA SILITĂ ĪN MATERIE FISCALĂ VERSUS EXECUTAREA SILITĂ ĪN PROCEDURA CIVILĂ. ROLUL EXECUTORULUI FISCAL ĪN RELAŢIA CU CONTRIBUABILUL

Arina DRAGODAN

 *

CĀTEVA REFLECȚII ASUPRA NOII REGLEMENTĂRI PRIVITOARE LA INSOLVENȚA PERSOANELOR FIZICE

Ovidiu-Sorin NOUR

 

 

 

Livezeni, nr. 69, 540566 - Tirgu Mures | contact@ccdsu.ro | +40265 219034
© 2010 - 2015 C.C.D.S.U. Toate drepturile sunt rezervate.