Universitatea Petru Maior | Facultatea de științe economice, juridice și administrative |.Mail
RO | EN .
 
Căutare în site:
 

 

  INFORMAȚII :
......Acte de constituire
......Parteneri
..... Linkuri utile
 
 

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste

 

 | Prima Pagina | Consiliu științific | Membri | Program | Conferințe | Activități studențești | Arhivă |   
 

DATELE VOLUMULUI DE CONFERINȚĂ :

 

   NUMELE CONFERINȚEI : „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ, EXPERIENȚA UNUI NOU ÎNCEPUT”  
   EDITURA : UNIVERSUL JURIDIC  
   ANUL : 2014  
   ISBN : 978-606-673-457-8  
   COORDONATOR :  

conf univ. dr. Eugen HURUBĂ

 

 
 

CUPRINS :

ASPECTE PRIVIND REVOCAREA DECIZIEI DE CONCEDIERE ȘI PUNEREA ÎN EXECUTARE A UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DE REINTEGRARE ÎN MUNCĂ

Romulus GIDRO

*

ASPECTE PRACTICE PRIVIND LIPSA COMUNICĂRII ACTELOR ADMINISTRATIV-FISCALE INVOCATĂ ÎN CADRUL CONTESTAŢIEI LA EXECUTARE

Natalia SAHAROV, Teodor BODOAŞCĂ

*

ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE CU PRIVIRE LA UNELE OBLIGAŢII ALE ANGAJATORULUI ÎN PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE PRIN POPRIRE

Romulus GIDRO

*

CONSIDERAŢII PRIVIND CONTESTAŢIA LA EXECUTARE POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR DIN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Florea MĂGUREANU, Beatrice BERNA

*

EXISTĂ CREDITORI INTERVENIENŢI ÎN MATERIE DE POPRIRE?

Evelina OPRINA

*

EFECTELE TRIMITERII PRELIMINARE LA CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE LA CURSUL EXECUTĂRII SILITE

Mihai ŞANDRU, Mihai BANU, Dragoş CĂLIN

*

UNELE OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA EFECTELE SECHESTRULUI ASIGURATOR DISPUS ÎN PROCESUL PENAL

Vlad BARBU, Verginel LOZNEANU

*

ACŢIUNEA RECONVENŢIONALĂ ÎN PROCESUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA

Elena BELEI

*

UNELE REFLECŢII PRIVIND REGLEMENTAREA DEMISIEI SALARIATULUI ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA

Eduard BOIŞTEANU

*

UNELE ASPECTE GENERALE PRIVIND MODUL DE ACORDARE A CONCEDIULUI DE ODIHNĂ ANUAL ÎN REGLEMENTAREA CODULUI MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Eduard BOIŞTEANU, Vitalie CEPRAGA

*

ETICA COMPORTAMENTULUI EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ÎN PROCESUL CONSULTĂRII CLIENTULUI

Valeriu CAPCELEA

*

NOŢIUNEA DE DOMICILIU ÎN EXECUTAREA SILITĂ

Eugen HURUBĂ

*

CONSIDERAŢII PRIVIND CONDIŢIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI MATRIMONIAL ÎN LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA

Veaceslav PÎNZARI

*

CONSIDERAŢII PRIVIND EXIGENŢELE CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN DOMENIUL EXECUTĂRII SILITE

Nicolae PLOEŞTEANU

*

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI PE TIMPUL PROCESULUI CIVIL ŞI A EXECUTĂRII SILITE

Valentin-Stelian BĂDESCU

*

APLICAREA O.U.G. NR. 8/2014 SAU STATUL, DEBITORUL CEL MAI EGAL

Adrian BOANTĂ

*

UNELE ASPECTE DE DREPT MATERIAL ŞI PROCESUAL PRIVIND DECLARAREA NULITĂŢII CĂSĂTORIEI ŞI EFECTELE NULITĂŢII ACESTEIA

Sergiu BOCA

*

COMPETENŢE SPECIALE ALE EXECUTORULUI JUDECĂTORESC POTRIVIT LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA

Igor COBAN

*

NELE REFLECŢII CU PRIVIRE LA INTERVENŢIA ABUZULUI DE DREPT LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL

DE MUNCĂ

Daniela POJAR

ASPECTE PRIVITOARE LA ANTECONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ŞI LA PROCEDURA DE EXECUTARE SILITĂ A ACESTUIA ÎN CONTEXTUL NOULUI COD CIVIL ŞI AL NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Oliviu PUIE

*

CONSIDERAŢII PRIVIND HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

Roxana Maria ROBA

*

COLIZIUNEA NORMELOR PROCEDURALE CE REGLEMENTEAZĂ LITIGIILE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Maxim TODOROV

*

ASEMĂNĂRILE ŞI DEOSEBIRILE EXISTENTE ÎNTRE PRINCIPALELE ACTE ALE EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

Ioan GÂRBULEŢ

*

EXIGENŢE DIN PERSPECTIVA CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE

Vasile BOZEŞAN

*

EXECUTAREA ŞI CONTESTAREA ACTELOR EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ion COJOCARI

*

MĂSURILE DE ASIGURARE A EXECUTĂRII SILITE – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE. EXPERIENŢA REPUBLICII MOLDOVA

Roman TALMACI, Oxana NOVICOV

 

Livezeni, nr. 69, 540566 - Tirgu Mures | contact@ccdsu.ro | +40265 219034
© 2010 - 2015 C.C.D.S.U. Toate drepturile sunt rezervate.