Universitatea Petru Maior | Facultatea de științe economice, juridice și administrative |.Mail
RO | EN .
 
Căutare īn site:
 

 

  INFORMAȚII :
......Acte de constituire
......Parteneri
..... Linkuri utile
 
 

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste

 

 | Prima Pagina | Consiliu științific | Membri | Program | Conferințe | Activități studențești | Arhivă |   
 

DATELE VOLUMULUI DE CONFERINȚĂ :

 

   NUMELE CONFERINȚEI : „EXECUTORUL JUDECĂTORESC ĪNTRE ROL ACTIV ȘI ORGAN DE JURISDICȚIE”  
   EDITURA : UNIVERSUL JURIDIC  
   ANUL : 2012  
   ISBN : 978-973-127-976-3  
   COORDONATORI :  

prof. univ. dr. Ioan SABĂU - POP

lector univ. dr. Eugen HURUBĂ

 

 
 

CUPRINS :

ASPECTE PRIVIND REVOCAREA DECIZIEI DE CONCEDIERE ȘI PUNEREA ĪN EXECUTARE A UNEI HOTĂRĀRI JUDECĂTOREȘTI DE REINTEGRARE ĪN MUNCĂ

Romulus GIDRO

*

COMPETENȚA EXECUȚIONALĂ ĪN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Ioan LEȘ

*

ĪNCUVIINȚAREA EXECUTĂRII SILITE ȘI INVESTIREA CU FORMULĂ EXECUTORIE POTRIVIT NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Verginel LOZNEANU, Vlad BARBU

*

DISCUȚII ASUPRA EXCEPȚIEI LIPSEI PROCEDURII PREALABILE ĪN MATERIA IMPREVIZIUNII

Verginel LOZNEANU, Vlad BARBU, Pavel BEBI

*

CONSIDERAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRI ADUSE DE NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ REFERITOR LA REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXECUTARE SILITĂ ĪN TERMEN OPTIM ȘI PREVIZIBIL ȘI CU PUBLICITATE

George MĂGUREANU, Florea MĂGUREANU

*

EXCEPȚIA NECOMPETENȚEI TERITORIALE ĪN FAZA EXECUTĂRII SILITE ĪN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Ioan SABĂU - POP, Olimpiu A. SABĂU - POP

*

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI ĪN REPUBLICA MOLDOVA – REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE

Elena BELEI

*

LOCUL ȘI ROLUL DEONTOLOGIEI PROFESIONALE ĪN EFECTUAREA ACȚIUNILOR DE EXECUTARE SILITĂ DE CĂTRE EXECUTORUL JUDECĂTORESC

Valeriu CAPCELEA

*

ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE VIZĀND CHELTUIELILE DE EXECUTARE ĪN REGLEMENTAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Evelina OPRINA

*

UNELE CONSIDERAȚII PRIVIND CARACTERUL JUDICIAR AL NULITĂȚII ACTULUI JURIDIC CIVIL

Veaceslav PĪNZARI, Sergiu BOCA

*

EXECUTAREA HOTĂRĀRILOR JUDECĂTOREȘTI REFERITOARE LA MINORI. EVOLUȚIE, APRECIERI ȘI CONTROVERSE

Adrian BOANTĂ

*

MĂSURILE DE ASIGURARE ĪN PROCEDURA DE EXECUTARE ĪN CONTEXTUL LEGISLAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

Igor COBAN

*

VALIDAREA POPRIRII ĪN ACTUALUL ȘI VIITORUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Ioan LAZĂR

*

IMPLICAȚIILE NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ ASUPRA INSTITUȚIEI CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

Oliviu PUIE

*

„ODISEEA” LEGISLATIVĂ A PROCEDURII ĪNCUVIINȚĂRII EXECUTĂRII SILITE

Daniela Cristina VALEA

*

RECUZAREA ȘI ĪNLOCUIREA EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ĪN REGLEMENTAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Eugen HURUBĂ

*

PROCEDURILE EXECUȚIONALE ĪNTRE FORMALISM EXCESIV ȘI LIPSA DE REGLEMENTARE A UNOR ASPECTE IMPORTANTE ALE EXECUTĂRII SILITE

Ioan GĀRBULEŢ

*

NOILE REGLEMENTĂRI ADUSE EXECUTĂRII SILITE DE CĂTRE NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Cornel Toma TEREACĂ

*

Varia

 

PROTECȚIA POPULAȚIEI CIVILE ȘI A PERSOANELOR CIVILE

Agata Mihaela POPESCU

*

ADAPTAREA LEGISLAȚIEI ROMĀNIEI PRIVIND EVAZIUNEA FISCALĂ LA NORMELE COMUNITARE

Adrian Constantin MANEA

*

LEGISLAȚIA ROMĀNIEI PRIVIND VALORILE MOBILIARE ȘI NORMELE COMUNITARE

Laura MANEA

 

Livezeni, nr. 69, 540566 - Tirgu Mures | contact@ccdsu.ro | +40265 219034
© 2010 - 2013 C.C.D.S.U. Toate drepturile sunt rezervate.