Universitatea Petru Maior | Facultatea de științe economice, juridice și administrative |.Mail
RO | EN .
 
Căutare īn site:
 

 

  INFORMAȚII :
......Acte de constituire
......Parteneri
..... Linkuri utile
 
 

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste

 

 | Prima Pagina | Consiliu științific | Membri | Program | Conferințe | Activități studențești | Arhivă |   
 

DATELE VOLUMULUI DE CONFERINȚĂ :

 

   NUMELE CONFERINȚEI : „EXECUTAREA SILITĂ ĪN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ”  
   EDITURA : UNIVERSUL JURIDIC  
   ANUL : 2010  
   ISBN : 978-973-127-389-1  
   COORDONATORI :  

prof. univ. dr. Ioan SABĂU - POP

asist. univ. drd. Eugen HURUBĂ

 

 
 

CUPRINS :

ĪNDOIALA ȘI CERTITUDINEA ĪN DREPTUL POZITIV

Gheorghe MIHAI

 *

EXECUTAREA HOTĂRĀRII ARBITRALE – ANALIZĂ COMPARATIVĂ CU PREVEDERILE NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Ioan SABĂU-POP

 *

ELABORAREA ȘI ADOPTAREA LEGII CU PRIVIRE LA INSTITUIREA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI PRIVAŢI - IMPERATIV AL TIMPULUI

Valeriu CAPCELEA, Iulian CAPCELEA

 *

REFLECŢII PRIVIND ACŢIUNEA CIVILĂ ŞI LEGITIMITATEA INTERESULUI LA ACŢIUNE ĪN REGLEMENTAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Sache NECULAESCU

 *

EXECUTAREA SILITĂ A CREANŢELOR FISCALE ŞI A CELOR CONVENŢIONALE ĪN REPUBLICA MOLDOVA

Veaceslav PĪNZARI, Eduard DEMCIUC

 *

ROLUL INSTANŢEI DE JUDECATĂ ĪN PROCEDURA DE EXECUTARE CONFORM LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA

Taiana CRUGLIŢCHI

 *

ACCELERAREA JUDECĂŢII ĪNTRE CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ ŞI LEGE SPECIALĂ

Adrian BOANTĂ, Nicolae PLOEŞTEANU

 *

REGLEMENTĂRI PRIVIND EXECUTAREA HOTĂRĀRILOR JUDECĂTOREŞTI REFERITOARE LA MINORI

Brīndușa MARIAN, Eugen HURUBĂ

*

TITLUL EXECUTORIU ĪN REGLEMENTAREA ADUSĂ DE LEGEA NR. 134/2010 PRIVIND NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Evelina OPRINA

 *

URMĂRIREA VENITURILOR GENERALE ALE IMOBILELOR, ĪN PRISMA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Adrian STOICA

 *

SUSPENDAREA EXECUTĂRII ĪN REGLEMENTAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Eugen HURUBĂ

 *

CONSIDERAŢII ASUPRA DISPOZIŢIILOR NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ ĪN CADRUL EXECUTĂRII SILITE

Ioan LAZĂR

 *

EXECUTAREA SILITA INDIRECTA IN LUMINA NOILOR REGLEMENTARI PROCEDURALE

Adrian Constantin MANEA, Stelian Emil DINCĂ

 *

INTERVENTIA CREDITORILOR IN EXECUTAREA SILITA POTRIVIT NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA – MASURA DE PROTECTIE A CREDITORILOR SAU AVANTAJ PROCEDURAL PENTRU DEBITOR

Laura MANEA, Stelian Emil DINCĂ

 *

ACTUL NOTARIAL - TITLU EXECUTORIU

Olimpiu A. SABĂU-POP

 *

POPRIREA – MODALITATE DE EXECUTARE SILITĂ A CREDITELOR BANCARE DE CONSUM

Andrea KAJCSA

 *

RECUNOAȘTEREA ȘI EXECUTAREA HOTĂRĀRILOR ARBITRALE STRĂINE POTRIVIT NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILĂ

Roxana Maria ROBA

 *

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE EXECUTARE SILITĂ ĪN REPUBLICA MOLDOVA - ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE

Roman TALMACI, Oxana NOVICOV

 *

REGULILE DE BAZĂ ALE EXECUTĂRII  SILITE ĪN PROCESUL CIVIL

Ioan GĀRBULEŢ

 *

PUBLICITATEA POPRIRII ĪN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Toma Cornel TEREACĂ

 *

SCURT ISTORIC ASUPRA EVOLUŢIEI INSTITUŢIEI EXECUTĂRII SILITE

Laurenţiu Levente SEFFER, Mirela Angela SEFFER

 *

ASPECTE REFERITOARE LA PRESCRIPȚIA EXECUTĂRII SILITE

Roxana CAZAN

 *

CONSIDERAŢII PRIVIND EXECUTAREA HOTĂRĀRILOR ARBITRALE ĪN LUMINA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Gabriel NIȚĂ

 *

ASPECTE PRIVIND CARACTERUL EXECUTORIU AL PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR PRECUM ŞI SUSPENDAREA ACESTUI CARACTER CU IMPLICAŢIILE ADUSE DE NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Horea HĂDĂRĂU

 *

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND COMPETENŢA MATERIALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ĪN ROMĀNIA ŞI GERMANIA

Alexandrina Camelia TOMUŞ

  

Livezeni, nr. 69, 540566 - Tirgu Mures | contact@ccdsu.ro | +40265 219034
© 2010 - 2013 C.C.D.S.U. Toate drepturile sunt rezervate.